Tyfoidfeber

Tyfoidfeber orsakas av salmonellabakterien Salmonella Typhi som sprids framför allt via livsmedel och förorenat vatten. Ca 1-4 veckor efter att man blivit smittad utvecklas blodförgiftning med hög stigande feber, huvudvärk och muskelvärk. Hosta, hudutslag och diarréer förekommer också. Sjukdomen kräver sjukhusvård och behandlas med dropp och antibiotika. Obehandlad är dödligheten ganska hög.

Sjukdomen finns över hela världen men är vanligare i fattigare länder. Indien och länder i Mellanöstern är bland de vanligaste smittländerna för svenska resenärer. Vid kortare turistresor är smittrisken liten.

Vaccination

Vaccination kan rekommenderas till personer som skall vistas i ett riskområde mer än 3-4 veckor eller under låg hygienisk standard. Vaccinet ges antigen som en spruta eller som sväljbara kapslar. Skyddseffekten kommer efter cirka 2 veckor och varar i upp till 3 år.