Japansk encefalit

Japansk encefalit orsakas av ett virus som framförallt finns hos svin och fåglar. Viruset som kan orsaka hjärnhinneinflammation överförs till människa via mygg. Sjukdomen är vanlig i många länder i Sydostasien, men risken att smittas vid kortare turistresor är mycket liten eftersom smittan mest finns på landsbygden.

Vid infektion insjuknar man med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall blir man omtöcknad eller medvetslös, ibland med kramper och förlamningar. I dessa fall är dödligheten hög. Bland dem som överlever blir många aldrig helt återställda. Behandling saknas.

Förebyggande åtgärder

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för japansk encefalit och andra insektsöverförda smittor. Fläkt eller luftkonditionering håller även i viss mån myggen borta. Man bör, särskilt under kvällarna då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Till natten kan man sova under ett impregnerat myggnät. Myggnät finns till salu hos Skaraborgs Vaccinationscentrum.

Vaccination

Sjukdommen går att förebygga genom vaccination som kan rekommenderas beroende på resmål, resans längd och tid på året. Två doser vaccin ges med 4 veckors mellanrum före resan. Hos vuxna mellan 18-65 år räcker det med 1 veckas mellanrum. En påfyllnadsdos ges vid behov efter 1 år.