Covid-19

Vi har EJ tillgång till vaccin mot covid-19.

Vid den allmänna vaccinationen mot covid-19 behöver det vara ett intervall på minst en vecka till andra vaccinationer.