Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner till. I Sverige är mässling sällsynt, men det är fortfarande en vanlig barnsjukdom i vissa utvecklingsländer där man inte allmänt vaccinerar barnen mot mässling. Dödligheten är då inte sällan hög, speciellt hos spädbarn. Viruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar,

Insjuknandet är akut med snabbt stigande hög feber, snuva, ögonirritation och en besvärlig torrhosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt rött utslag. Komplikationer är ganska vanliga. De infekterade slemhinnorna kan bli infekterade med bakterier som orsakar öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Sjukdomen kan ibland kompliceras av en allvarlig hjärninflammation som kan orsaka dödsfall eller ge kvarstående hjärnskador.

Risken för ovaccinerade att få mässling är påtaglig vid utlandsresor. Det har varit flera stora mässlingsutbrott runt om i Europa på senare år.

Vaccination

Vaccination av barn påbörjades i Sverige 1971, men blev inte allmän förrän 1982. I Sverige ges MPR-vaccinet (mot Mässling, Påssjuka, Röda hund) två gånger; första gången vid 18 månaders ålder och andra gången i skolan. Mässlingsvaccinet är väl beprövat (det har funnits i över 40 år), effektivt och säkert. Det påstås ibland att MPR-vaccinet kan orsaka kronisk tarmsjukdom och autism, men ett sådant samband finns inte enligt all forskning på området.