Malaria

Malaria är globalt sett en mycket spridd sjukdom inom tropiska och subtropiska områden. Sjukdomen överförs av myggor. Sjukdomen ger i allmänhet symtom i form av (svängande) feber, huvudvärk/muskelvärk och illamående. Malaria kan vara dödlig.

Förebyggande åtgärder och malariaprofylax

Vid resa till malariaområden är det viktigt att man i möjligaste mån försöker undvika myggbett genom att bära långärmat och långbyxor kvällstid samt genom att använda myggmedel och impregnerat myggnät. Impregnerat myggnät utgör ett viktigt skydd mot malariamyggan och även mot myggor som bär med sig andra sjukdomar, till exempel denguefeber mot vilken inget vaccin finns. Impregnerat myggnät är att betrakta som ett obligatoriskt grundskydd mot malaria.

I områden med endast måttlig malariarisk kan myggnät, myggstift och heltäckande kläder kvällstid räcka som malariaskydd. I områden med högre malariarisk kan man behöva komplettera med tabletter mot malaria, så kallad malariaprofylax.