Difteri & Stelkramp

Difteri

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium Diphteriae som sprids via luftvägarna efter nära kontakt med en smittad person. Bakterien producerar ett gift som angriper nerv- och muskelceller. Sjukdomen är mycket allvarlig och kan obehandlad leda till döden. Difteri förekommer i många u-länder samt i flera östeuropeiska länder.

Stelkramp (tetanus)

Stelkramp orsakas av bakterien Clostridium tetani som sprids via jord och man smittas genom att få in bakterien i ett hudsår. Bakterien, som även finns i Sverige, tillverkar ett gift som ger svåra kramper. Obehandlad leder sjukdomen ofta till döden. Vaccinering ger närmast 100% skydd.

Vaccination

Vaccination mot difteri och stelkramp har oftast getts som del i barndomens grundvaccination, vars innehåll dock varierat beroende på när man är född. I regel har man med detta skydd upp till 30 års ålder. Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör ha skydd mot difteri och stelkramp vilket i normalfallet innebär att påfyllnad av difteri- och stelkrampsvaccin kan rekommenderas om det gått mer än 20 år sedan senaste vaccinationen.

Påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ges oftast i form av en kombinationsspruta som även innehåller vaccin mot kikhosta.