Meningokocker

Meningokocken är en kapselförsedd bakterie som hos människa kan ge upphov till meningit (hjärnhinneinflammation) samt blodförgiftning. Dessa sjukdomar är allvarliga med hög dödlighet. Man får smittan via direkt eller indirekt kontakt med en smittad persons saliv. Störst risk att drabbas av allvarlig meningokocksjukdom är det i förskoleåldern samt i övre tonåren. Epidemier förekommer. Det finns  olika typer av meningokocker varav 6 ger sjukdom hos människa. Dessa är meningokock typ A, B, C, W135, Y respektive X.

Vaccin

Det finns vaccin mot meningokocker typ A, C, W135 samt Y. Vaccin mot dessa meningokocker krävs för att få komma in i Saudi-Arabien i samband med pilgrimsresa eftersom risken då är kraftigt förhöjd för att få meningokockmeningit. Vaccinet skall då ges minst 10 dagar innan inresan. Dessa vaccin kan även vara aktuella inför resa till meningitbältet i Afrika (området mellan Sahara och ekvatorn), framförallt under torrperioden (december-juni) då risken för att drabbas av meningokocksjukdom är som störst.

Det finns även vaccin mot meningokock typ B.