Kolera

Kolera är en bakteriesjukdom som orsakas av bakterien Vibrio Cholerae. Sjukdomen sprids främst via dricksvatten som förorenats med avloppsvatten. Efter smitta insjuknar man inom 1-3 dygn med svåra diarréer som ger upphov till stora vätskeförluster. Sjukdomen behandlas med vätske- och salttillförsel samt i vissa fall antibiotika. Kolera finns i många länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Risken för friska att insjukna är dock liten. Koleravaccin rekommenderas om man skall vistas längre tid under dåliga hygieniska förhållanden i högriskområden. Det finns inget registrerat vaccin mot turistdiarré, men koleravaccinet kan ibland rekommenderas för vissa resenärer.