Hepatit A & B

Hepatit A

Hepatit A eller endemisk gulsot är en virussjukdom som sprids främst via förorenat vatten eller föda, men kan också spridas person till person vid tät kontakt. Hepatit A virus har en global spridning men smittrisken är högst i länder med lägre hygienisk standard. Viruset orsakar inflammation i levern vilket kan leda till gulsot. Barn under förskoleåldern har i regel lindrigare symtom men kan vara smittbärare under lång tid. Sjukdomen läker normalt ut inom 3-6 månader utan bestående men. Dödligheten är mindre än 1%.

Vaccination mot hepatit A

Sjukdomen kan förebyggas genom vaccination som ger ett i det närmaste fullständigt skydd mot sjukdomen. Första dosen tas cirka 2 veckor innan avresa och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos inom 6-12 månader vilket ger långtidsskydd mot hepatit A.

Hepatit B

Hepatit B är ett virus som överförs huvudsakligen via blodkontakt. Sådan kontakt kan till exempel uppkomma i samband med förlossning, blodtransfusioner, sexuellt umgänge, tatuering, piercing och användande av orena sprutor. Globalt sett är hepatit B vanligt förekommande och orsakar varje år en miljon dödsfall på grund av hepatit B orsakad levercancer. I vissa delar av Asien och Afrika är 10-20 procent av befolkningen smittad. Viruset orsakar liksom hepatit A inflammation i levern vilket kan leda till gulsot. Vanligtvis läker infektionen ut, men cirka fem procent av vuxna blir fortsatta bärare av viruset, vilket ofta är förenat med fortsatt smittsamhet.

Vaccination mot hepatit B

Sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. Innan avresa bör minst 2 doser ges. Intervallet mellan dos ett och två är i normala fall 4 veckor och efter ytterligare minst 5 månader ges en tredje dos. Därefter finns inget behov av ytterligare påfyllnadsdoser. Skyddseffekten efter 3 doser är vanligtvis över 90 procent.

Vaccination mot både hepatit A och B

Om vaccination mot både hepatit A och B önskas kan kombinationsvaccin användas. Vaccinet är godkänt från 1 års ålder och ges med 3 doser. Innan avresa behöver åtminstone 2 doser tas. Intervallet mellan dos ett och två är i normala fall 4 veckor. En tredje dos ges minst 5 månader efter den andra dosen. Efter dessa 3 doser uppnås långtidsskydd mot hepatit A och skyddet mot hepatit B beräknas vara livslångt.

Till barn mellan 1 och 15 års ålder kan en annan variant av kombinationsvaccin ges med två doser med 6-12 månaders mellanrum. Efter första dosen fås fullgott skydd mot hepatit A men bra skydd mot hepatit B fås först efter andra dosen.