Bältros

Ca 98 % av befolkningen har haft vattkoppor i barndomen. Vattkoppsviruset finns därefter kvar i en nervrot och kan i samband med att immunförsvaret försvagas vandra ut till det hudområde (dermatom) som nervroten försörjer och där ge bältros. Risken att få bältros ökar med åldern. 1 av 4 får bältros någon gång i livet. I gruppen äldre än 85 år har hälften haft sjukdomen. I Sverige drabbas ca 30 000 personer per år av bältros.

Bältros kan ge alltifrån lindriga besvär till kraftigt smärtande utslag (”helveteseld”). Utslagen/smärtan är lokaliserad till det hudområde nervroten försörjer. Det betyder att besvären oftast är ensidiga och kan sitta på olika ställen beroende på individ. En fruktad lokalisation är ögat (Zoster oftalmicus) som kan leda till synkomplikationer. Bältros kan även ge upphov till hjärnhinneinflammaion. I Sverige dör årligen 10-15 personer pga bältros.

Vanligtvis sitter besvären i 10-15 dagar men 10-20 % av de som drabbats får smärtor som sitter i längre än 3 månader (postherpetisk neuralgi), vilket är vanligare hos äldre.

Vaccinet Zostavax är indicerat till personer över 50 års ålder och minskar risken både för att få bältros och för att få kroniska smärtor av sjukdomen. Man ger en dos. Effekten av vaccinet avtar med åren, men det är ännu oklart om ytterligare dos behöver ges.