Gula febern

Gula febern är en sjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor. 3-6 dagar efter smitta insjuknar man med feber, huvudvärk och muskelvärk. Därefter kan tillståndet försämras med påverkan på bl.a. lever och njurar samt med blödningar från mage och tarm. Pga leverskadan blir huden gul, vilket gett sjukdomen dess namn. Dödligheten är hög, 20-50 procent.

Sjukdomen förekommer bara i vissa delar av Afrika och Sydamerika och finns inte i Asien.

Förebyggande åtgärder

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern och andra insektsöverförda smittor. Man bör, särskilt under kvällarna då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Fläkt eller luftkonditionering håller även i viss mån myggen borta. Till natten kan man sova under ett impregnerat myggnät. På Skaraborgs Vaccinationscentrum tillhandahåller vi myggnät.

Vaccination

Vaccin mot gula febern tas senast 10 dagar innan avresa och ger livslångt skydd. Många länder kräver vaccination mot gula febern av resenärer som inreser från ett land där gula febern kan förekomma. I vissa länder är vaccination obligatorisk för inresa, oavsett varifrån man kommer.