Polio

Polio eller barnförlamning orsakas av ett virus som sprids via avföringen. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. Genom massvaccination har man lyckats utrota sjukdomen från Europa och amerikanska kontinenten och globalt sett har antalet rapporterade poliofall minskat med mer än 99 procent sedan mitten på 1980-talet. Man har dock fortfarande inte lyckats utrota polio i vissa länder.

Vaccination

1957 påbörjades vaccination mot polio i Sverige och poliovaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet. Man kan behöva förnya sitt polioskydd vid resa till vissa högriskländer.