TBE

TBE eller fästingburen encefalit är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation som sprids till människa via fästingbett. Insjuknandet kommer 1-2 veckor efter smitta och kan ge symtom i form av hög feber, svår huvudvärk och i vissa fall kramper och förlamning. De flesta blir återställda men ca 30% får långdragna eller bestående besvär. Behandling mot TBE saknas men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination.

Vaccination

Grundvaccination mot TBE består av tre doser som ges i injektionsform. Andra dosen ges 1-3 månader efter första dosen och tredje dosen ges 5-12 månader efter andra dosen. Ett bra skydd fås efter de två första doserna och skyddet blir ännu bättre efter den tredje dosen. En fjärde dos ges efter 3 år och därefter ger man påfyllnadsdos vart femte år.

Personer som fyllt 50 år vid grundvaccinationen riskerar att få ett sämre skydd och rekommenderas därför en tredje dos redan två månader efter dos två. Ytterligare en dos bör därefter ges inför nästa fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen.

Läs mer om TBE på smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionens hemsida.